Get Help 24/7

+66 81 6521851

AFI สาเหตุ ไข้เฉียบพลันที่พบบ่อย

AFI หรือ Acute Febrile Illness คือไข้ที่เกิดโดยยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ เป็นไข้ฉับพลันในระยะ 7 วัน สาเหตุของไข้เฉียบพลัน ที่พบบ่อย คือการติดเชื้อต่างๆ แต่อย่าลืม ในบางโรคที่ไม่มีการติดเชื้อ เช่น การอักเสบ หรือโรคภูมิคุ้มกันต่างๆ หรือมะเร็งก็สามารถก่อให้เกิดไข้ได้ Pattaya Doctor อายุรแพทย์ ประจำ Tech – web design – hosting – SEO pattayadoctor.net