Encyclopedia

  • ไข้

    อาการที่อุรหภูมิของร่างกาย ช่วงเช้า สูงกว่า 37.2 เซลเซียส หรือช่วงบ่าย สูงกว่า 37.7 เซลเซียส

error

add PattayaDoctor on Facebook เพิ่มเราเป็นเพื่อนในเฟสบุ๊ค